تمدید مهلت ارسال مقالات نهمین همایش ملی حدیث پژوهش

تمدید مهلت ارسال مقالات نهمین همایش ملی حدیث پژوهش

دبیر  اجرایی نهمین همایش ملی حدیث پژوهش از تمدید مهلت ارسال مقالات خبر داد.

دکتر محمود ملکی مهلت ارسال مقالات را تا 15 آذر ماه 98 اعلام کرد. پژوهشگران می توانند مقالات خود را از طریق سامانه http://www.hadithvaandisheh.ir/ به همایش حدیث پژوهش ارسال کنند