نهمین همایش ملی حدیث پژوهش برگزار می گردد

نهمین همایش ملی حدیث پژوهش برگزار می گردد

دانشگاه قرآن و حدیث به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه، نهمین همایش حدیث پژوهش را در سطح ملی برگزار می کند.

این همایش در تاریخ 12 دیماه 1398 با رتبه isc برگزار خواهد شد

مهلت ارسال مقالات 15 آبان

سامانه ارسال مقالات: http://www.hadithvaandisheh.ir