کلیدواژه‌ها = روایات تفسیری
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل روایات تفسیری فریقین پیرامون مفهوم گریۀ آسمان‌ و زمین در آیۀ 29 سوره دخان

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1400

عبدالله میراحمدی؛ فاطمه نصیری نصرآبادی


3. مفهوم‏ شناسی نور بودن خداوند با تکیه بر روایات تفسیری فریقین

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-76

معصومه یوسف پور


4. گونه‌شناسی تطبیقی عذاب برزخی و اخروی از نگاه روایات تفسیری

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-122

مجید مرادی


5. تحلیل گونه شناسی روایات تفسیری معصومین(علیهم السلام)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 177-192

سیده زینب وحدتی شبیری