کلیدواژه‌ها = معصومان
تعداد مقالات: 2
1. روش شناسی معصومان (ع) در تفسیر لغوی قرآن کریم

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 26-69

فهیمه حسینی کوهی


2. اسلام و نسخ ادیان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 128-146

حسین سیاح