کلیدواژه‌ها = علی بن حسن بن فضال
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت رجالی علی بن ابی حمزه بطائنی و اعتبار روایات او

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

سید مجتبی حسین نژاد