کلیدواژه‌ها = اخباریان
تعداد مقالات: 2
1. نادرستی انتساب عدم پذیرش ظواهر قرآن به اخباریان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-25

محمد رضا آرمیون


2. قواعد فهم متن نزد اخباریان

دوره 6، شماره 10-11، بهار و تابستان 1389، صفحه 93-123

علی راد؛ مهدی حبیب اللهی