نویسنده = نصره باجی
تعداد مقالات: 2
1. پدیدۀ وحی بر رسول خدا ص در آینۀ روایات

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-138

نصره باجی؛ مینا شمخی


2. ائمه (ع) و راهکارهای نقل، فهم و نقد حدیث

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-54

نصره باجی؛ قاسم بستانی