نویسنده = محمد رنجبر حسینی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سندی و دلالی روایت «جرجیر» و نقد برداشت‌های نادرست

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-142

سیدمحمدمهدی میری؛ محمد رنجبر حسینی


2. منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا (علیه السلام) با اصحاب ادیان

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-22

معصومه زارع؛ محمد رنجبر حسینی


3. روش‌شناسی مناظرات هشام بن‌حکم در موضوع امامت

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

محمد رنجبر حسینی؛ راضیه نیازی پور