نویسنده = مهدی مردانی
تعداد مقالات: 2
1. جوامع روایی فریقین و گزاره نقصان ایمان زنان (گونه ها، مصادر و اسناد)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 38-57

محمد حسین ناظمی؛ مهدی مردانی


2. تحلیل تطبیقی نامه‌های امام علی علیه السلام به معاویه با آیات نفاق قرآن

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-100

محمد حسن کفش کنان؛ مهدی مردانی