نویسنده = علی راد
تعداد مقالات: 4
1. تفسیر جنّت آدم(ع) در احادیث امامیه

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-19

علی راد


2. قواعد فهم متن نزد اخباریان

دوره 6، شماره 10-11، بهار و تابستان 1389، صفحه 93-123

علی راد؛ مهدی حبیب اللهی


3. بانوان خاورشناسان شیعه‌پژوه (با تکیه بر آثار: لالانی، مارکوس و اشمیتکه)

دوره 6، شماره 10-11، بهار و تابستان 1389، صفحه 151-191

اصغری زینب؛ نرگس محمدی نیک؛ فاطمه بابا علی؛ علی راد


4. انگاره‌های خاورشناسان و احادیث توحید

دوره 6، شماره 10-11، بهار و تابستان 1389، صفحه 241-255

علی راد؛ زهره نوفرستی