نویسنده = میثم خلیلی
تعداد مقالات: 3
1. گونه‌شناسی استدلال‌های قرآنی در مناظرات رضوی (با محوریت عیون اخبارالرضا (ع))

دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-85

میثم خلیلی؛ سمیرا قلی ئی


2. «زیارت غدیریه» از منظر روش تفسیری «مصداق‌یابی»

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1396، صفحه 86-108

میثم خلیلی؛ سید عبدالله اصفهانی؛ سیده فاطمه حسینی


3. مقایسۀ معجزات ائمه دربصائرالدرجات حسن صفار و الارشاد شیخ مفید

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-63

میثم خلیلی؛ سید محسن موسوی؛ سیده فاطمه حسینی