فرهیخته گرامی:
لطفا جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط
تنها از طریق آدرس الکترونیکی hadith.andishe@gmail.com اقدام نمایید.
قابل توجه نویسندگان:

1. پیرو مصوبۀ هیئت رئیسه دانشگاه قرآن و حدیث مبنی بر پرداخت هزینه داوری مقالات، نویسندگان مقالات می بایست پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مبلغ 500.000 ریال معادل پنجاه هزار تومان به شماره حساب 5025506745 با شناسه 10006 بانک ملت به نام دانشگاه قرآن و حدیث واریز نمایند.

2. صرفا مقالاتی برای ارزیابی ارسال خواهد شد که نویسنده محترم به همراه فایل اصلی مقاله، فایل گواهی اصالت مقاله (همانند جویی یا مشابهت یابی) را ضمیمه کرده باشد. بدین منظور لازم است نویسنده محترم مقاله خود را در سایت سمیم نور (www.samimnoor.ir) مشابه یابی نماید و نتیجه آن را به هنگام بارگذاری با نام فایل کپی رایت بارگذاری نماید در غیر این صورت مقاله برای ارزیابی ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1400 

نشریه حدیث و اندیشه

1. تاثیر پذیری اشعار امام خمینی از مضامین الهی وکلام علوی

حسام الدین ربانی؛ منصوره درویش قاسم


2. اعتبارسنجی سندی-رجالی احادیث پزشکی با تأکید بر جلد دوم خصال صدوق

سید عبدالله اصفهانی؛ فاطمه محمدحسینی؛ معصومه بهزادی


3. نقد و بررسی کتاب «الصحیح من‌الکافی» با تکیه بر دیدگاه های انتقادی

فروغ مرادیان؛ جواد علاء المحدثین؛ حمیدرضا مستفید؛ مریم حاج عبدالباقی


12. بازاندیشی در اعتبار حکمت نخست نهج البلاغه

حسام امامی دانالو؛ یاسین پورعلی؛ سید حنیف رضا زاده