فرهیخته گرامی:
لطفا جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط
تنها از طریق آدرس الکترونیکی hadith.andishe@gmail.com اقدام نمایید.
قابل توجه نویسندگان:

1. پیرو مصوبۀ هیئت رئیسه دانشگاه قرآن و حدیث مبنی بر پرداخت هزینه داوری مقالات، نویسندگان مقالات می بایست پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مبلغ 500.000 ریال معادل پنجاه هزار تومان به شماره حساب 5025506745 با شناسه 10006 بانک ملت به نام دانشگاه قرآن و حدیث واریز نمایند.

2. صرفا مقالاتی برای ارزیابی ارسال خواهد شد که نویسنده محترم به همراه فایل اصلی مقاله، فایل گواهی اصالت مقاله (همانند جویی یا مشابهت یابی) را ضمیمه کرده باشد. بدین منظور لازم است نویسنده محترم مقاله خود را در سایت سمیم نور (www.samimnoor.ir) مشابه یابی نماید و نتیجه آن را به هنگام بارگذاری با نام فایل کپی رایت بارگذاری نماید در غیر این صورت مقاله برای ارزیابی ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1400 

نشریه حدیث و اندیشه

1. اعتبارسنجی روایات آفرینش نخستین چشمه

صفحه 4-27

روح الله محمد علی نژاد عمران؛ کامران اویسی؛ فرزاد دهقانی


11. تحلیل روایی گفتمان قرآن در خصوص ضرب و شتم زنان

صفحه 227-248

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فاطمه کمالی