فرهیخته گرامی:

لطفا جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط
تنها از طریق آدرس الکترونیکی hadith.andishe@gmail.com اقدام نمایید.
قابل توجه نویسندگان:

پیرو مصوبۀ هیئت رئیسه دانشگاه قرآن و حدیث مبنی بر پرداخت هزینه داوری مقالات، نویسندگان مقالات می بایست پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، مبلغ 500.000 ریال معادل پنجاه هزار تومان به شماره حساب 5025506745 با شناسه 10006 بانک ملت به نام دانشگاه قرآن و حدیث واریز نمایند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399 

4. بازیابی منابع روایات کلامی امام رضا علیه السلام در کتاب کافی

صفحه 69-91

فرشته معتمد لنگرودی؛ سهیلا جلالی کندری؛ جمیله انصاری پور


5. جستاری پیرامون روایات خواص آب نیسان

صفحه 92-109

سیدمحمدرضا حسینی نیا؛ شریف سالمی زاده


نشریه حدیث و اندیشه

7. معنا شناسی عبارت «طول امل» در روایات

صفحه 128-147

بهاره سادات فاطری رضوانی؛ علی صفری


11. نقش سیاق در فهم احادیث مشکل

صفحه 225-239

امید پیشگر؛ یاسین پورعلی؛ سید مرتضی امیری ارجمند


12. شخصیت شناسی خزیمه بن ثابت و بررسی ماجرای ذوالشهادتین

صفحه 240-262

زهره نریمانی؛ سکینه مووینه؛ جعفر فیروزمندی بندپی